Peruskoulu on merkittävä pohja ihmisen työelämään

Peruskoulun perusidea rakentui  jokaisen lapsen ja nuoren peruskoulutukseen, yleissivistykseen ja elämässä pärjäämiseen sosiaalisista lähtökohdista huolimatta tasavertaisesti. Jokaiselle tarjottiin mahdollisuus kasvaa yhteiskunnan jäsenenä yleiseen tieto-taitoon, jonka pohjalta lähdettiin kouluttautumaan aikuisuuden ammattia ja työelämää varten. Oppiaineissa oli silloinkin paljon käytännön oppiaineita sekä teoriaa, pänttäystäkin.

Aikojen saatossa opetussuunnitelmaa on pidetty ajan hermolla ja päivitetty ajantasaiseen sisältöön vastaamaan kyseisen aikakauden menetelmiä sekä käytänteitä. Loppujen lopuksi ihmisen todelliset tarpeet ja rakenteet eivät ole muuttuneet. Kouluissa on erilaisia oppijoita. Tytöissä ja pojissa on taipumus- ja luonne-eroja. Saako jokainen oppija yhtälailla tasapuolisen ohjauksen? Kuinka opettaa lapset motivoituneeksi, se kun ei ole syntymässä saatu lahja vaan opeteltu ominaisuus. Opettajat ovat varmasti lujilla ja omat haasteensa siihen tuo koulujen sisäilmaongelmat sekä vuorovaikutuksen laatu ja odotukset kodin ja koulun välillä.

Uusin opetussuunnitelma on ollut koulujen käytössä nyt jonkun aikaa. Kuulen mm. ovensuukeskusteluissa ja yleisessä keskustelussa opettajien palautetta siitä, että osassa kouluja uutta opetussuunnitelmaa ei voida toteuttaa siinä laajuudessa kuin se edellyttäisi, mm. väistötiloissa opiskelun vuoksi. Myöskin opettajilta ja perheiltä kuulee, että uusi opetussuunnitelma suosii jo ennestäänkin itseohjautuvia ja avoimissa ryhmissä oppimaan pystyviä oppilaita, kun taas ne, jotka tarvitsisivat erityyppistä oppimistilannetta, jäävät vaille sitä tukea jota he tarvitsisivat. Myös tasapainoisen kodin tuki on olennainen tänä päivänä, jotta oppilas selvittää tiensä peruskoulun läpi päättötodistus kainalossaan ja valoisa tulevaisuus mielessään. Löytyykö rohkeutta tarkastella opetussuunnitelman sisältöä itsekriittisesti ja tarvittaessa reagoida niin, ettei kukaan jää jälkeen vaan kaikki saisivat mahdollisuuden todella siihen, mihin tarvitsevat, kotona saadusta tuen tasosta huolimatta? Huomiona tähän on mainittava, että nuorten miesten syrjäytymisuhka saattaa alkaa jo peruskouluikäisenä monien tekijöiden vaikuttamana ja saattaa vaikuttaa suoraan itsetunnon kautta työkyvykkyyteen ja jopa väittäisin, perheen perustamiseen.

Lapsen ei tarvitse olla määrätietoinen ja itseohjautuva liian varhain, myös lukioikäinenkin tarvitsee tukea ja ohjausta itseohjautuvuuteen sekä –motivointiin. Lapset ja nuoret tarvitsevat riittävää aikuisen tukea, ohjausta ja myös perinteistä opetusta. Jos jo peruskoulussa lapselle tulee riittämättömyyden tunnetta, siinä kylvetään jo valmiiksi syrjäytymisen ja huonon itsetunnon siemeniä. PISA-tutkimus osoittaa, että lasten kotitausta vaikuttaa aivan liian paljon lasten koulumenestykseen josta saattaa seurata eriarvoisuuden kierrettä. Heikkoutena näkisin myös leimaantumisen, jos ei etene niin kuin opetussuunnitelma edellyttää. Voisiko terveystiedon tunneilla opettaa  itse-tietoisuutta ja -tuntemusta, jolloin oppilas oppisi tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja ominaisuuksiaan, persoonallisuuttaan ja itseään oppijana eri tilanteissa? Voisiko sillä osin välttää ylikuormittumista, alisuoriutumista tai muita oppimiseen vaikuttavia tekijöitä? Jotta arki jäisi kuormittumisen osalta kohtuulliseksi. Silloin jäisi voimavaroja palautumiseen ja opitun sisäistämiseen sekä ihmissuhteisiin.

Kuinka rakentaa henkistä oppimisympäristöä ja toimintoja niin, että todella jokainen pärjää aikuisuuden kynnykselle ja löytyy luonnollisesti vahvistunut itsetunto ja tietoisuus omista vahvuuksista? Lapset ja nuoret tarvitsevat turvallista ja kaikin puolin terveellistä sekä lämmintä henkistä oppimisympäristöä joka tukee myönteistä oppimista ja luovuutta ja voimaannuttaa omana itsenään. Peruskoulun perustehtävä edelleen.

Henna Kainulainen, Kristillisdemokraattinen puolue
Kansanedustajaehdokas, Savo-Karjalan vaalipiiri

Henna Kainulainen

Olen 42-vuotias, kolmen lapsen äiti ja puusepän vaimo. Olen kunnanvaltuutettu, sivistyslautakunnan ja päihdepalvelusäätiön hallituksen jäsen. Harrastan musiikkia, liikun monipuolisesti ja nautin luonnon monimuotoisuudesta. Olen luonteeltani positiivinen,rempseä ja aito savolainen ja kiinnostunut monipuolisesta vuorovaikutuksesta.

Latest posts by Henna Kainulainen (see all)

Piditkö tästä? Levitä sanaa

Facebook
Tilaa uutiskirje
RSS