Tag Archive for KD PUOLUE

Puoluetta koskevat noudetut artikkelit.

Räsänen ryhmäpuheenvuorossa: KD:n vaihtoehtobudjetissa panostetaan työllistämiseen

Vaihtoehtobudjetin osana KD eduskuntaryhmä esittää useita työllisyyttä parantavia keinoja. Suomessa on noin 50 000 järjestäytymätöntä yritystä. Nämä pienet ja keskisuuret yritykset ovat juuri niitä, joissa syntyy uusia työpaikkoja. Niitä syntyisi vielä enemmän, jos näillä työpaikoilla voitaisiin sopia nykyistä joustavammin paikallisista työehdoista. Oppisopimuskoulutusta edistäisimme lisäämällä siihen kohdistuvaa tukea sekä porrastamalla harjoittelupalkkoja. Pidemmällä aikavälillä työllisyyttä parannettaisiin uudistamalla… Lue lisää →

Vantaan kaupunginvaltuutettu Tanja Vahvelainen siirtyy Kristillisdemokraatteihin

Tanja Vahvelainen, kaupunginvaltuutettu: ”Pohdin pitkään jatkanko yksin vai liitynkö toiseen puolueeseen. Kuitenkin ryhmässä on voimaa ja täten paremmat mahdollisuudet toteuttaa niitä arvoja ja tavoitteita, joita asetin ehdolle lähtiessä. Luettuani puolueiden eri ohjelmia, koin KD:n luontaisena jatkeena itselleni ja tavoitteilleni. Kuntalaiset äänestivät minut ajamaan asioitaan ja sitä haluan tehdä edelleen. En halua pettää äänestäjiäni, en ole… Lue lisää →

KD Kymen piiri: Vanhukset ansaitsevat vaihtelua päiviinsä

Kristillisdemokraattien Kymen piiri piti syyskokouksensa 9.11.2019 Kotkassa. Syyskokous vetosi vanhusten ulkoitutakuun puolesta ja otti kantaa Etelä-Kymenlaakson Kymsoten virikeohjaajatoiminnan lopettamiseen. Vanhukset ansaitsevat vaihtelua päiviinsä Väestö vanhenee nopeasti ja yhä useampi vanhus päätyy palveluasumisen tai tehostetun palveluasumisen piiriin. Kristillisdemokraattien ”Ikäystävällinen Suomi” ohjelmassa linjataan, että ikääntyneiden palveluissa on korostettava terveyden edistämistä ja mm. ulkoilutakuun toteuttamista. Etelä-Kymenlaaksossa on Kymsoten… Lue lisää →

KD:n kansanedustajat: Mielensä pahoittamisesta ei voi tulla sananvapauden mittaria

Kristillisdemokraattien kansanedustajat ovat huolissaan muuttuneesta keskustelukulttuurista, joka sietää huonosti erilaisia näkemyksiä. – Olemme tottuneet näkemään uskonnonvapauden, sananvapauden, omantunnonvapauden ja kokoontumisvapauden itsestään selvinä demokraattiseen maahan kuuluvina ihmisoikeuksina. Viimeaikaiset, useampaan otteeseen käydyt keskustelut siitä, missä laajuudessa eri toimijat voivat näitä oikeuksia käyttää, viestivät kuitenkin vahvasti näiden oikeuksien kaventumisesta, toteavat kansanedustajat Antero Laukkanen, Sari Tanus, Peter Östman ja… Lue lisää →

Laukkanen: Lakipykälää kiihottamisesta kansanryhmää vastaan päivitettävä kiireesti

Kansanedustaja, lakivaliokunnan jäsen Antero Laukkanen (kd) vaatii, että rikoslain 10. pykälää kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on päivitettävä kiireellisesti. – Laki nykymuodossaan on osoittautunut käytännössä epämääräiseksi ja vaikeaksi tulkita. Tämä tulee ilmi siitä, kun eri viranomaiset, poliisi, syyttäjä ja tuomioistuimista päätyvät ratkaisuissaan hyvinkin erilaisiin näkemyksiin siitä, miten sananvapautta ja mieliteen ilmaisemisen oikeutta tulee ymmärtää. Laukkasen mukaan myös… Lue lisää →

KD:n puoluehallitus: ”Näpit irti kotihoidontuesta”

Opetusministeri Li Andersson (vas.) ehdotti, että kotihoidontuen yli 3-vuotiaiden sisarkorotuksista luovutaan. Syntyvyyden ollessa syöksykierteessä Vasemmistoliitto rankaisisi monilapsisia perheitä. Kristillisdemokraattien puoluehallituksen mukaan ehdotus johtaisi valinnanvapauden kaventumiseen ja pakottaisi yli 3-vuotiaat päivähoitoon. Esitys on isku myös haja-asutusalueiden lapsiperheille, joiden kuljetusmatkat kuntakeskukseen ovat pitkät. Kotihoidontuen sisarkorotus on varsin kustannustehokas hoitomuoto yhteiskunnalle ja lisää perheiden valinnanvapautta. Näin ryhmäkoot pysyvät… Lue lisää →

KD vaihtoehtobudjetti: Kristillisdemokraatit panostaisivat lapsiperheisiin, vanhustenhoitoon ja työllisyyteen

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä parantaisi lapsiperheiden asemaa, lisäisi välittömästi hoitajia vanhustenhoitoon ja peruisi hallituksen päätökset leikata kotitalousvähennystä ja korottaa polttoaineveroa. KD peräänkuuluttaa toimia syntyvyyden rajun laskun kääntämiseksi. Perheiden tilannetta parannettaisiin ulottamalla lapsilisän korotus koskettamaan kaikkia perheitä. Samalla otettaisiin käyttöön 1000 euron vauvaraha. Eläkeläisten asemaa parannettaisiin eläkkeiden verotusta keventämällä. KD esittää samoin merkittävää lisäystä vanhustenhoidon tason parantamiseksi välittömästi.… Lue lisää →

Piditkö tästä? Levitä sanaa

Facebook
Tilaa uutiskirje
RSS